Byggeriets Evalueringscenter (BEC) beregner nøgletal til bygherrer, rådgivere og udførende virksomheder i henhold til det fælles nøgletalssystem, der gælder i statsligt og alment byggeri. Formålet med Byggeriets nøgletalssystem er at medvirke til en øget gennemsigtighed på byggemarkedet og skabe forudsætningerne for en sundere konkurrence, hvor virksomhederne konkurrerer på kompetencer frem for laveste pris alene.

Nøgletallene opgøres på baggrund af din kundes vurdering, dvs. en form for kundetilfredshedsanalyse. Se de 15 nøgletal på næste side - se menuen til venstre.

Det er allerede nu obligatorisk at anvende Byggeriets Nøgletalssystem i statsligt og alment byggeri. Men nøgletalssystemet anvendes også på frivillig basis i øvrige dele af byggeriet, fordi det giver byggeriets aktører en række fordele, herunder bygherren der får mulighed for at vælge de bedst kvalificerede virksomheder til sine byggeprojekter.

Arkitekter og ingeniører får karakterer indenfor følgende fem områder: Økonomi, Tid, Kommunikation - proces & samarbejde, Bygningens funktion og æstetik samt Kvalitet. Karakterer uddeles på en skala fra 1-5 fordelt på 15 nøgletal, hvor bygherren udover karakteren også for hvert punkt skal angive hvor vigtigt punktet er også på en skala fra 1-5. Alle karakterer samt oplysninger om byggesagen samles på et faktablad, der også viser sagens "Bygge Rating".

"Bygge Rating" er en sammenfattet version af nøgletallene eller en slags "byggeriets smiley". For arkitekter og rådgivende ingeniører består en byggerating af ét bogstav på skalaen fra A til E. Den beregnes som et gennemsnit af rådgiverens 15 nøgletal. På baggrund af de første evalueringer er vi tildelt den højest mulige rating, nemlig A - du kan læse mere på www.byggeevaluering.dk

Tegnestuen tilmelder til stadighed opgaver til ekstern evaluering hos Byggeriets Evaluerings Center (BEC) for at opnå og opretholde nøgletal for vores ydelsers kvalitet. Enhver opgave vurderes for sin egnethed ifht. BEC evaluering ud fra ønsket om at blive vurderet på forskellige opgavetyper og -størrelse, således at alle tegnestuens arbejdsområder er dækket og nøgletallene er repræsentative.

På baggrund af de pt. gældende evalueringer ligger tegnestuen på en 1. plads blandt de anmeldte virksomheder som du kan se hér. I karaktéren, hvor evalueringen er et rent A, indgår pt. evalueringer for tre større  renoveringssager 

Du kan også se en mere omfattende virksomhedsrapport, der viser hvordan de enkelte nøgletal forholder sig ifht. gennemsnittet for alle rådgivere mv. Du kan også hente den gældende karaktérbog hér.