Hvorfor ISO 9001 certificering

Tegnestuen er certificeret efter DS/EN ISO 9001:2015, hvilket betyder at vores kvalitetssikringssystem er i overensstemmelse med kravene opstillet i standarden. Du kan se certifikatet hér.

Formålet er at styrke kvalitetssikringen til gavn for kunderne. Når alle véd, hvad de skal gøre i en given situation, er risikoen for fejl mindre. Ved at have et certificeret kvalitetsledelsessystem efter ISO:9001:2015, har vi en særdeles solid og fremtidssikret platform for vores virksomhed, kunder og medarbejdere med færre fejl og dermed større indtjening for alle. Fremtidssikret fordi et certificeret ledelsessystem er et strategisk værktøj, der understøtter vore målsætninger, og gør det nemmere at gøre vore kunder tilfredse. Fremtidssikret også fordi certificeringen skal fornys årligt og ved den lejlighed bliver kontrolleret og gennemgået inden godkendelse. Her kan du se rapporten fra den seneste audit gennemført april  2018

Certificering af kvalitetsledelsessystemet sikrer bl.a. en væsentlig større kompetence hos medarbejderne, besparelser på både materielle og menneskelige ressourcer, kontrol med alle processer og markedsføringsmæssige kvaliteter. Det betyder også en kortlægning af de steder, hvor vi med fordel kan ændre på forholdene, så virksomheden bliver endnu bedre. På trods af alle fordommene, om at en certificering er besværlig, er det et faktum, at en certificering altid medfører større frihed til at udvikle og tænke kreativt. Fx bliver der frigivet ressourcer til udvikling, fordi der ikke længere er tvivl om, hvordan kommunikation, fejlretning og ansvar skal håndteres.

Der er oftere og oftere et klart ønske eller krav om, at en virksomhed har eller hurtigt får et certificeret kvalitetsledelsessystem for at komme i betragtning som leverandør.

Du kan læse en længere artikel om kvalitetssikring og byggerating hér.