Indeklima

Indeklima - et par nøgleord: Omfatter i princippet alt det, der har betydning for de af brugerne i en bygning oplevede komfort, herunder bl.a.: Termiske forhold (kulde/ varme), fugtforhold (RF i luften og i bygningsdele), luftkvaliteten i øvrigt (forurening fra partikler og gasser (f.eks. CO2, radon, PCB og formaldehyd), ventilation, træk), lysforhold (dagslys (sollys, udsyn, kvalitet, mængde), kunstlys (type, kvalitet, mængde), akustik (dæmpning, efterklang), arbejdsmiljø (fysisk og psykisk)

Der er eftervist en sammenhæng mellem partikelforurening og passiv rygning og hjerte-kar sygdomme. Der er eftervist en sammenhæng mellem kræft, og afgasning af radon, tobaksrøg og andre forbrændingsprodukter samt formaldehyd.

Der ses øget forekomst af astma og allergi, hormonforstyrrelser og faldende sædkvalitet ved eksponering mod stoffer i vores nær- og indemiljø.

Der er eftervist og eller mistanke om en lang række uheldige helbredsmæssige konsekvenser af brugen af flygtige organiske forbindelser (alkoholer, estre, aldehyder, alkener og siloxaner) blødgørere (phtalater) og flammehæmmere (Bromerede flammehæmmere, BFR)

Stofferne findes særligt i byggematerialer som komposittræ (krydsfinér, spånplader, MDF = aldehyder og terpenoider), PVC-rør der erstatter kobberrør i VVS-installationer afgiver blødgørere og kableisolering afgiver ligeledes blødgørere.

Indedørs er maling med flygtige opløsningsmidler afløst af plastmaling som afgiver mindre mængder men over længere tid (måneder efter behandling) og mange malinger har fortsat indhold af formaldehyd for at konservere malingen i spanden.

I møbler er massivt træ afløst af komposittræ med formaldehyder i limen og polstring sker med skum der er behandlet med flammehæmmere og i elektronik er der både blødgørere og flammehæmmere og printere afgiver ozon

Hvad kan du gøre: Vælge produkter der er mærkede med f.eks. DIM (Dansk Indeklima Mærkning), Svanen og Blomsten (der primært har fokus på miljø ikke nødbvendigvis indeklima)