Ventilation og udluftning

Ventilation - et par nøgleord: Naturlig ventilation, mekanisk ventilation, udsugning, indblæsning,  aftræk, varmegenindvinding, behovsstyret ventilation

Ventilation er transport og udskiftning af luftmassen inde med det formål at forbedre indeklimaet eller læren om hvordan luft bevæger sig fra et højere tryk mod et lavere tryk.

Vi ventilerer for at opfylde menneskers hygiejniske og komfortmæssige behov for indeluft af acceptabel kvalitet og for at kontrollere fugtforholdene i rummene.Ventilation har til formål at udskifte luften og fjerne den forurening der opbygges af brugerne, frigives fra inventar og byggematerialer og som tilføres udefra. Ventilationen skal både fjerne partikler, fugt, lugt og evt. overskudsvarme men også giftige luftarter som f.eks. radon, formaldehyddampe mv.

De fleste ældre ejendomme samt énfamiliehuse er udelukkende ventileret ved naturligt aftræk i køkken, bad og utætheder i bygningen samt ved den brugerstyrede udluftning gennem vinduer og døre. Det er dog forbundet med et stort energispild at "lukke" al varmen ud sammen med den forurende luft.

 I takt med øgede energipriser og deraf øgede krav til bygningernes tæthed for at mindske energispild ad denne vej stilles der i bygningsreglementet krav om at alle større og nye bygninger er udstyret med mekanisk ventilation der skal sikre at det fornødne luftskifte konstant er til stede. For énfamiliehuse bliver det ligeledes et krav når huset ønskes opført efter 2020 krav i bygningsreglementet eller som passivhus. Al moderne ventilation udføres med varmegenindvinding.