Sundhedshuset Glostrup

Som en del kvarteret omkring Glostrup Station og med den nye station for letbanen planlagt "i baghaven" er det vanskeligt at finde en mere central placering for et sundhedshus. Alle typer af gæster vil få nem adgang via trafikknudepunktet, hvad enten ankomst sker i egen bil, med tog, letbane eller bus, så vil der højest være få hundrede meter til indgangen.

Mod nord ligger Glostrup bycentrum med bibliotek, Ældrecenter Sydvestvej, rådhus og kirke, mod øst ligger stationen og Glostrup Storcenter alt indenfor bekvem gangafstand. Glostrup Hospital ligger under 1 km væk

Sundhedshuset tager sit udgangspunkt i de materialer som typisk ses anvendt i området, den danske teglsten og områdets bevoksning.

Med arkitekturen ønskes at undgå en for dominerende bygning i overgangen mellem større og mindre samtidigt med at bygningen skal udstråle friskhed og dynamik for at understrege betydningen for sundheden, men også dynamikken i trafikknudepunktet.

Midt på bygningens østfacade leder et større glasparti naturligt til hovedindgangen og på hvér side af denne er murværkets tyngde med til at understrege soliditet og troværdighed som giver gæster en tryghed

Sundhedshuset kan danne ramme for mange funktioner af forskellig karakter, der dog alle vil være knyttet til helbred og sundhed, herunder bla. praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fodpleje, fysioterapi, kosmetologer og diætister.

Udefra er centret delt etagevist i tre dele med gode og ligeværdige adgangsforhold, der opfylder moderne krav til tilgængelighed. Der findes elevator med adgang fra terræn samt brede trapper og gangarealer.

Udefra sikrer den naturlige opdeling og centrale adgang, at folk der kommer til har mulighed for hurtigt at komme til rette sted. Funktionerne er opdelte, men kan fungere i sammenhæng, og bygningen opleves som en naturlig helhed.