Syn & skøn - generelt

I den optimale verden har bygherren og den udførende sammenfaldende interesser om at gennemføre et byggeri i en kvalitet som alle kan være stolte af, til en pris alle er enige om og i øvrigt til den aftalte tid.

For at lykkes med en sådan sag kræves det at der er fuld enighed og åbenhed omkring hvad der skal udføres både for så vidt angår omfang, teknik, kvalitet, tid og økonomi.

I mange sager er dette desværre ikke tilfældet. De fleste sager der løber af sporet starter i enighed og fuld fordragelighed, men når de forudsætninger som de medvirkende har gjort ikke længere kan opfyldes starter problemerne. Hvis man på dette tidspunkt ikke har en én tydig aftale indgået på et éntydigt grundlag, så står man som bygherre desværre i en meget udsat position som meget nemt også bliver en meget dyr fornøjelse.

Ofte ser vi at problemerne primært opstår i sager hvor den "danske model" afviges. Vi har herhjemme altid haft en god tradition for uvildig rådgivning, således at bygherren dels har haft en juridisk rådgiver der sikrer at juraen er i orden og desuden en byggeteknisk rådgiver, der sikrer at det byggetekniske grundlag er i orden og udbudsgrundlaget også er det samt at der føres tilsyn med arbejdernes udførelse således at bygherren får det han betaler for.

Når der ikke er noget tilsyn, så er det kun entreprenørens mening om eget arbejde der er gældende og det giver flere problemer. Det største problem er at der ikke stilles spørgsmål ved valg af løsninger samt det udførte. Det problem der oftest udløser konflikterne er uenighed om økonomien og entreprenørens samvittighed rækker normalt kun til det øjeblik det begynder at koste penge. Når økonomien ikke længere hænger sammen så gælder de fine hensigter ikke længere.

Mange fejl og skuffelser bliver først konstateret efter indflytning på et tidspunkt hvor alt andet end finish er forbundet med store omkostninger at ændre. Hvis f.eks det på grund af fejldimensionering af rørinstallationer tager 30 sek. at få varmt vand i hanen eller trægulvene gynger og knirker fordi underlaget ikke er i orden og vandet ikke løber af det nye flisegulv i badeværelset fordi faldet ikke er tilstrækkeligt.

Andre fejl opdages først år efter udførelsen som skuffede forventninger til hvor lang levetid en løsning har f.eks. når pudsen skaller af facaden, kondensen drypper fra glastaget, tagstene forvitrer eller der er skimmel og svamp på loftet eller i kælderen.

I dagens marked hvor selv velrenommerede entreprenører og ejendomsselskaber uden at blinke er parate til at løbe fra deres ansvar, hvis det koster dem penge at leve op til det. I et marked hvor der spekuleres i at samme har økonomisk styrke til at køre en hvilken som helst boligforening træt i advokatregninger, er et godt tillidsforhold til foreningens team af rådgivere vigtigere end nogensinde.

Ole Emborg har som skønsmand siden 2015 gennemført over 40 syn & skønssager udmeldt af Voldgiftsnævnet til afgørelse enten i Voldgiftsretten eller de civile byretter eller Landsretten.