Naverland 29- 31

Bygningen på Naverland 29-31 er beliggende på en 10.000 m² stor grund i det sydvestlige hjørne af Hersted Industripark. Grunden er beliggende i Albertslund Kommune med postadresse 2600 Glostrup.

Bygningerne er omgivet af hhv. Naverland mod nord, Gl. Landevej mod syd, Herstedøstervej mod vest og Formervangen ligger med adgang fra Naverland direkte overfor bygningerne.

Bygningen nr. 29- 31 er en betonelementbygning opført i 1981 af Danske Fabriks haller A/S v/ Bøje Nielsen. Ejendommen er opført til erhverv med en mulig nyttelast på etageadskillelser på 570 kg/ m².

Bygningen er b x l = ca. 22 x 126,5 m med ca. 2.782 m² bebygget areal i stue + 1. og 2. sal samt fuld kælder.
Bygningen er på 1. sal og 2. sal forsynet med en udvendig adgangsvej til samtlige lejemål via en ca. 1,7 m bred altangang, der synes medregnet i den nuværende opgørelse af det bebyggede areal således som det fremgår af BBR-meddelelsen, idet det samlede bygningsareal er opgjort til 12.397 m² svarende til 3 x 3.205 + 1 x 2.782 m².

Det samlede facadeareal er ca. 2.970 m² brutto (incl. døre og vinduer ca. 750 m²).

Vores arbejde på sagen har i mange år været som "sparringspartner" for ejeren i udviklingen af ejendommen