EF Lehmannsvænge

Ejerforeningen EF Lehmannsvænge består af 174 lejligheder og er beliggende på adressen Lyshøjgårdsvej 85- 103, 2500  Valby. 

Ejendommen er opført i 1959 i stilarten modernisme som 3 fritliggende blokke benævnt A, B & C. Blokkene A & B er opført med hovedretning øst-vest opført langs Lyshøjgårdsvej. Blok C er opført vinkelret herpå i hovedretningen nord-syd. 

I ejendommen er den udtjente brugsvandsinstallation fra 1958 udskiftet i 2017- 18. Efter en detaljeret registrering er alle tre boligblokke er udført som 3D modeller med både den eksisterende og den fremtidige brugsvandsinstallation udført i 3D.

På billederne ses koldtvandsinstallationen markeret med blåt og varmtvandsinstallationen med rødt. Fra 3D modellen kan det visualiseres, hvilke arbejder der skal udføres i de enkelte lejligheder og det er muligt at udtrække meget præcise mængder, således at udbuddet kan blive præcist.

For ejeren rummer det desuden store driftfordele på længere sigt at ejendommen er "bygget som model" i stedet for blot at ligge på flade tegninger. Der således fra samme model at fortsætte renoveringen af ejendommen ved udskiftning af eksisterende utætte altandøre med nye og samtidigt etablere altaner på ejendommen.