Bygningsfysik - energi og klima

Er samlet betegnelsen for de påvirkninger inde- og udefra, der påvirker bygningen og dens brugere og som har stor indflydelse på både bygningens, men også beboernes levetid og livskvalitet. Over en tredjedel af det samlede energiforbrug anvendes til opvarmning og langt over halvdelen af byggeskader er forårsaget af fugt, hvilket der skal tages hensyn til ved energieffektivisering og efterisolering, hvor der er stor risiko for at gøre skade både teknisk, men også æstetisk.

For at sikre den fornødne faglige indsigt har Ole Emborg som første arkitekt i perioden 2013- 2015 gennemført den nyoprettede uddannelse Master i Bygningsfysik ved AAU ( Ålborg Universitet) med forsvar af masterspecialet "energirenovering ved byfornyelse" der omhandler en komplet energirenovering af ejendommen Ndr. Frihavnsgade 50 - A.L. Drewsensvej 14 der gennemføres som demonstrationsprojekt i samarbejde med Københavns Kommune Område og Byfornyelse. 

Hvis du ønsker at vide mere om uddannelsen så så læs mere på AAU's hjemmeside.

Hvis ikke arkitekten inddrages tænkes der for meget i teknik og for lidt i æstetik. Energirenovering der ikke er gennemtænkt af arkitekter kan reducere ejendommens værdi både den oplevede og faktiske ved salg. I følge Birgit Cold der er arkitekt og professor ved AHO (Arkitekthøjskolen i Oslo) er det karakteristisk for kvalitet, at det:

Har lang varighed i brug
Ældes smukt
Er enkelt og letfatteligt at bruge
Glæder os ved udtryk eller blotte eksistens
Virker gennemtænkt og gennemarbejdet
Er originalt
Har helhed i sit udtryk og indhold

I modsætning til når det:
Uventet går i stykker eller bryder sammen
Ældes grimt
Kræver en indsats i brug som vi ikke kan eller vil yde
Ærgrer os ved sit udtryk eller blotte eksistens
Virker tilfældigt udformet og lidt gennemtænkt
Er en dårlig efterligning
Er prætentiøst uden reelt indhold