God kvalitet koster penge

God kvalitet koster penge, men dårlig kvalitet koster rigtig mange penge !
- særligt på længere sigt.

En større og større andel af danske byggesager ender i dag i uenighed og konflikt om enten økonomi eller kvalitet eller begge. Når en sag ikke afsluttes i god forståelse parterne i mellem, så bliver det “det skrevne ord” der afgør sagen. Det "skrevne ord" udgøres af bl.a. projektmaterialet som er tegninger, beskrivelse, tilbudslister, øvrige udbudsdokumenter, entreprisekontrakt og byggemødereferater

Det er derfor vigtigere end nogensinde at tilbudsgrundlaget er entydigt og udførligt, at kontraktgrundlaget er udførligt og bindende samt af byggesagen følges og dokumenteres, så kvaliteten sikres og alle indgåede aftaler dokumenteres skriftligt og juridisk bindende.

Man har brug for en byggeteknisk rådgiver samt en juridisk økonomisk rådgiver, der arbejder under professionelt ansvar og tillige er forsikringsdækket, hvis der senere mod forventning skulle vise sig at være ydet fejlagtig rådgivning med et tab for bygherren til følge. Uanset hvor megen ekspertise man besidder internt i organisationen og selvom man har tegnet forsikring mod bestyrelsesansvar dækker dette tab der skyldes at man beskæftiger sig uden for egen profession.
Et af problemerne i byggeriet er den manglende gennemsigtighed i forhold til omkostningerne. Hvorfor koster tingene det de gør ? En del af byggeriets omkostninger findes i de materialer, som vores bygninger består af, men de konstruktive løsninger der bliver valgt har endnu større betydning for den samlede pris, både på kort sigt ved anskaffelse, men også på lang sigt når driftøkonomien opgøres set over bygningens levetid.

Den almindelige bygningsejer kender mange af materialerne fra byggemarkeder, boligblade og udstillinger, men ellers er meget gemt væk bag fliser, malede overflader og trægulve.
På samme måde er en del af prisdannelsen gemt væk fra offentlighedens lys eller forståelse, og derfor kan en billig løsning med en kort levetid fremstå ligeså attraktiv set udefra, som en kvalitetsløsning med en meget lang levetid

Vi anbefaler derfor altid, at der udover os selv knyttes både juridisk og økonomisk rådgivning til sagerne ligesom vi i stigende omfang bistår vores juridiske samarbejdspartnere med at udrede sager, hvor entreprenører eller ejendomsudviklere typisk uden at der har været byggeteknisk rådgiver tilknyttet, har leveret en vare bygherren ikke kan acceptere.

I mange år har vi i danmark haft en fornem tradition for at levere uvildig rådgivning, men i de senere år er det blevet mere og mere almindeligt at enhver større entreprenør selv vil projektere og flere advokatfirmaer også vil yde byggeteknisk bistand. Set udefra kan det være forbundet med visse fordele at handle samme sted, men i de fleste tilfælde ryger uvildigheden samtidig ud med badevandet.

Det kan nok synes smidigt, når alt går godt, men i alle de situationer hvor der er tvivl, fejl der skal rettes eller konflikter er det en rigtig dårlig idé, at de der skal kontrollere arbejdet og påpege fejl er fra samme virksomhed som de der skal rette og betale fejlene. Al erfaring viser at viljen til at se igennem fingre med fejl afhænger direkte af de økonomiske konsekvenser af at rette fejlene. Det bliver økonomien der bestemmer og ikke spørgsmål om hvilken løsning der er rigtigst.