Ansvar og byggejura - ABR 89, AB 92, ABT 93 mv.

Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, oktober 1989, (ABR 89) er udarbejdet med henblik på teknisk rådgivning og bistand indenfor bygge- og anlægsområdet.
ABR 89 er det fælles grundlag for aftaler om rådgivning indenfor det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand.

ABR 89 regulerer forholdet mellem klient og rådgiver og fastlægger de principper, som skal lægges til grund for aftaleforholdet ved en given opgave.

Al seriøs rådgivning ydes ifht. ABR 89, der er et “agreed dokument” der beskriver spillereglerne for samarbejdet.
ABR 89 sikrer ikke kun rådgiveren, men fastlægger tillige rettigheder for bygherren. Eksempelvis under hvilke omstændigheder og med hvilke konsekvenser man kan afslutte et samarbejde.

Inden man som bygherre skriver under på en kontrakt er det altså et “must” at man anskaffer sig og gennemlæser disse dokumenter eller endnu bedre modtager juridisk rådgivning hos sin administrator/ advokat.

Her kan du læse ABR 89 i sin helhed.
Rådgivernes brancheforeninger Danske ARK og FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører) har herudover udarbejdet et sæt standardforbehold der altid er gældende, hér kan du læse DanskeARK & FRI´s standardforbehold i  deres helhed.

AB 92 og ABT 93 er de tilsvarende dokumenter, der fastlægger de juridiske spilleregler, hvorefter de egentlige byggearbejder udføres.

Her kan du læse AB 92 i sin helhed
Her kan du læse ABT 93 i sin helhed

Indhentning af tilbud, afholdelse af licitation, vurdering af entreprenørforbehold og endelig indgåelse af entreprisekontrakter er komplicerede forløb med mange faldgruber. At slippe helskindet igennem dette kræver faglig viden og bistand fra både teknisk og juridisk rådgiver.
Licitationsloven fra 1966 er blevet afløst af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende)), hvilket giver nye muligheder, men også nye faldgruber.

lov om indhentning af tilbud Her kan du læse lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren i sin helhed

Selve byggeprojektet skal forholde sig til den gældende byggelovgivning, som bl.a. er fastlagt i Bygningsreglement 2015 også kaldet BR15, hér kan du læse BR15 i sin helhed