Københavns Tekniske Skole, Tuborgvej 177

Københavns Tekniske Skoles afdeling på Tuborgvej tilbyder en række grundforløbspakker inden for følgende uddannelser:

  • Klinisk tandtekniker
  • Smede, maskin- og værktøjsuddannelserne
  • Uddannelsen til industritekniker
  • Uddannelsen til ædelsmed

Laboratorietandteknikerskolen var tidligere placeret på Panum Instituttet i bygning 33, men er flyttet til nyindrettede lokaler på Tuborgvej 177. Undervisningen er ret praktisk betonet og foregår for en stor del "hands on" i nye laboratorier.

1. og 2. år er placeret på hvér deres ca. 600 m² store etage og 3.- 4 år er placeret samlet på én etage øverst i bygningen.

Planerne for disponering og indretning af etagerne således at de passer med både krav, ønsker og forventninger er udført i samarbejde med både brugere og de udførende entreprenører.