Hvad får man som bygherre, når man engagerer en rådgiver ?

Står man som bygherre overfor at skulle gennemføre arbejder på sin ejendom, er det naturligt at overveje at engagere en rådgiver. Her kan du læse lidt om hvorfor det er en god idé.

Rådgiveren tager med baggrund i sin faglighed og erfaring ansvaret for at beskrive, hvordan opgaven skal løses. Således får entreprenøren at vide, hvordan arbejdet skal udføres - ikke omvendt, hvor han fortæller bygherren, hvordan han ønsker at arbejde. Der er ikke altid sammenfald mellem disse to interesser.

Man ser hvér dag, som rådgiver, masser af eksempler på dårligt udført arbejde f.eks. tage der på grund af dårlig håndværksmæssig udførelse ikke lever op til almindelige forventninger om levetid, men som måske allerede skal kasseres efter 20- 30 år og ikke de forventede 40- 60 år. Vinduer der er behandlet forkert og som derfor skal istandsættes for hurtigt. Forkerte prioriteringer af arbejder, således at der anvendes masser af penge på arbejder som i værste fald er skadelige, overflødige eller blot kortsigtede.

Rådgiveren har en generel produktviden, der sikrer at de bedste løsninger anvendes. Gennem sit faglige netværk opdateres hans viden om byggeforskning, byggefejl, lovkrav og godkendelser til stadighed.

Arkitekten besidder en arkitektonisk og æstetisk viden som hverken ingeniøren eller entreprenøren har. Forkert valgte løsninger forringer værdien af bygninger og miljø. Der findes talrige eksempler på bygninger og deres omgivelser, hvor valg af farver, materialer og løsninger har medført en devaluering af enten de allerede eksisterende historiske værdier eller blot har berøvet bygherren muligheden for at forskønne bygningen og derved sikre sin investering.

Et dårligt miljø - hvadenten dette er ude eller inde, på arbejde eller i hjemmet, i det private eller offentlige - giver et ringere velbefindende og en målbart ringere arbejdsindsats.

Hvordan sikrer man sig bedst muligt ? Ved at vælge en rådgiver, der er registreret og organiseret i en anerkendt brancheforening som DanskeARK eller FRI samt eventuelt ved at forhøre sig hos flere mulige rådgivere inden det endelige valg træffes.
Det er tilladt at modtage tilbud på rådgivning fra ligeså mange rådgivere som man måtte ønske. Men man skal holde sig for øje at kvalitet ofte følger pris.