AB Frederikssundsvej 82- 82A

I ejendommen er der udført byfornyelsesprojekt efter ordning om kvartérløft, hvor der bl.a. blev etableret badeværelser, istandsat køkkener og ult. 2005 er beboerne flyttet tilbage og kan nu tage bad i egen lejlighed.
Renovering af facader er afsluttet primo 2006.

Tidligere istandsættelse af ejendommen med støtte efter ordningen om aftalt boligforbedring er afsluttet i uge 35, 2003, herunder blev bl.a. følgende udført: Istandsættelse af tag, kviste, altaner og tagvinduer, istandsættelse af gade- og gårdfacadens murværk, isolering af fritstående gavl samt udskiftning af vinduer mod gade til nye støjdæmpende kernetræsvinduer.

Ultimo 2010 er der afholdt 5 års eftersyn for arbejderne udført ifbm. kvartérløftet med kun få og ubetydelige mangler gjort gældende.