Københavns Erhvervsakademi, Prinsesse Charlottes Gade 38

Københavns Erhvervsakademi er et af landets største uddannelsessteder for konstruktøruddannelsen og forestår uddannelsen af bl.a. bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og låndmålerteknikere samt produktionsteknologer.

Skolen har til huse i spændende gamle bygninger beliggende i Prinsesse Charlottes Gade 38 i en dynamisk bydel med blandet gamle og renoverede huse og masser af caféer inde for rækkevidde.

Skolen har et ønske om at forbedre kantineforholdene for de mange elever og i den sammenhæng har tegnestuen udført et skitseforslag med tilhørende budget for etableringen af en helt ny kantinebygning udført på og om den eksisterende mindre bygn. F der huser ejendomskompleksets varmecentral.

Skitseforslaget har opnået principiel byggetilladelse fra Københavns Kommune, hvorfor der på et hvilket som helst tidspunkt om ønsket kan arbejdes videre med sagen.