Svinget 7-11 og Under Elmene 1

I ejendommen beliggende først på Amager kun ca. 1,5 km fra Københavns Rådhusplads er der udskiftet vinduer til nye traditionelt udførte med koblede rammer. Derudover er kviste, tag og facader renoveret.

Ejendommen er opført i 1915 på matriklerne 197 og 214 Amagerbros Kvartér og anvendes til beboelse med 48 lejligheder. Ejendommen har bevaringsværdi 3 i SAVE- registret

Ejendommen består af 4 opgange, med 4 hovedtrapper og 4 køkkentrapper samt portgennemgang, gennemgang via kælder og nedgang fra gade- og gårdside til kælder.

Arbejdet er udført af Einar Kornerup, der var billigst ved den afholdte licitation. Licitationsresultatet afveg ikke fra det budgetterede og arbejderne kunne derfor straks igangsættes. Byggeregnskabet er afleveret og slutøkonomien svarede til det aftalte og de varslede lejeforhøjelser kunne endda reduceres en anelse. 

Der er udskiftet vinduer til nye højkvalitets koblede rammer udført i kernetræ og med klimaglas således at isoleringsværdien samlet når en U-værdi på 1,8.
Der er udført tagarbejder med renovering af kviste, isolering af manzarden med træfiberisolering samt renovering af tagdækningen og endelig er facader, karnaptoppe og -bunde renoveret og forvitrede løvehoveder (se foto) udskiftet.

Arbejdet er afleveret i uge 47, hvor alle har fået nye vinduer og tag og facader er klar til at møde det danske vejrlig de næste 30 år.

Tegnestuens indsats blev bedømt af bygherren og evalueret af Byggeriets Evaluerings Center og resultatet er et rent A, som er den bedst opnåelige karatér. Resultatet kan læses hér og du kan læse mere om kriterierne for bedømmelsen og formålet med den hér