EF Sankt Hans Gade 4 m.fl.


Installering af fjernvarme, udskiftning af brugsvandsanlæg, udskiftning af køkkenfaldstammer, renovering af kloakanlæg mv. i ejendom med 24 lejligheder.

For etablering af varmecentral er desuden udgravet i kælder og understøbt under fundamenter og støbt nyt kældergulv med pumpebrønd