Danske ARK´s Ydelsesbeskrivelser

En aftale om samarbejde mellem bygherre og rådgiver indgås på grundlag af dels ABR 89 (som du finder andetssteds i vidensbanken) og dels en beskrivelse af, hvilket arbejde der skal udføres.

For arkitektvirksomheder der er medlemmer af DanskeARK (tidligere PAR - Praktiserende Arkitekters Råd) henvises som oftest til et sæt arbejdsbeskrivelser, som du kan læse i deres helhed nedenfor.

Der er udarbejdet beskrivelser for flere specialområder de hér medtagne er de mest relevante for tegnestuens arbejde.

Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Ydelsesbeskrivelse for Byfornyelse og Boligforbedring

Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning

Ydelsesbeskrivelse for "Som udført"