Aarestrupvej 9 m.fl.

Udarbejdet forslag til og budget for ny indretning af gårdrum i Valby med mere klar opdeling i hhv. trafikdel, ophold, lege, brugsdel. Forslagets hovedgreb er overdækninger med klart tag og tremmer med inspiration som ”bølgen” eller ”slangen der bevæger sig på sand”.
Mere grønt i hele gården og levende hegn i skel. Skure har adgang fra trafikdel og grøn zone delvist adskilt herfra
Overdækning på anden side anvendes overdækning af leg og ophold i hhv. bølgetop og bølgedal.