Københavns Erhvervsakademi, Prinsesse Charlottes Gade 38

Københavns Erhvervsakademi er et af landets største uddannelsessteder  og forestår uddannelsen af bl.a. bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og låndmålerteknikere samt produktionsteknologer.

Skolen har til huse i et kompleks af spændende gamle bygninger beliggende i Prinsesse Charlottes Gade 38 og Stevnsgade 17 i en dynamisk bydel der rummer både boliger, erhverv og andre uddannelsesinstitutioner beliggende en landing af gamle og renoverede huse med masser af caféer inden for rækkevidde.

I sommeren 2011 er der renoveret undervisningslokaler, udskiftet vinduer, etableret energioptimeret udsugningsanlæg efter de nye brandnormer i de sidste bygninger, hvor dette mangler, udført udvendig isolering af én af kompleksets bygninger samt etableret yderligere handicaptoiletter og niveaufri adgang.
På én af kompleksets hovedtrapper er der desuden udført en vægdekoration i trapperummets fulde højde. Dekorationen er en kombination af vægmaleri og fysisk installation.

I sommeren 2010 er der istandsat endnu en række undervisningslokaler samt installeret moderne energioptimeret udsugningsanlæg efter de nye brandnormer.

I 2007- 2009 er der i den løbende istandsættelse etableret nye toiletkerner samt istandsat undervisningslokaler og studieadministration.
Sagen har været tilmeldt ekstern evaluering hos Byggeriets Evalueringscenter og du kan læse faktabladet hér.