AB Nørrebrogade 206 - Bragesgade 1

På baggrund af vores førregistrering udført i 2007, udførtes i foråret og sommeren 2009 arbejder som anbefalet heri, herunder bl.a.: Renovering af facader, udskiftning af platter ved kviste samt kvistvinduer og renovering af facadevinduer, bagtrapper, udearealer og kloak.

Arbejderne er gennemført og både tidsplan og økonomi overholdt. Der er netop d. 15.09.2010 gennemført 1 års eftersyn, hvorved der ikke blev gjort nogle mangler gældende og ej heller fundet nogen fejl.