Falkonér Allé 22, 2000 Frederiksberg.

Ejendommen er opført i 1889 i stilarten Historicisme og er i SAVE-registret noteret med bevaringsværdi 5.

Ejendommen er opført på murede fundamenter i gule teglsten mod både gade og gård, og er i gavle sammenbygget med naboer af tilnærmelsesvist samme højde. Der er høj kælder der anvendes til erhverv. Taget er udnyttet til pulterrum. Taget er et københavnertag dækket med naturskifer på skråtag og pap på fladtag.

I 1984 blev der etableret badeværelse i én lejlighed og i 1995 i de øvrige ved inddragelse af spisekammer og en mindre del af køkkenet samt centralvarmeanlæg ved opvarmning med fjernvarme.
Ejendommen er senest renoveret i ca. 1995, hvor der blev renoveret gårdfacade og delvist udskiftet vinduer.

Ejendommens klimaskærm fremstår grundlæggende i rimelig god stand dog med behov for gennemgribende renovering af taget, hvilket med stor fordel kan kombineres med energirenovering og klimatilpasning.

Ejendommen er energimærket med karakter E hvilket kan hæves til karakter C, ved at isolere ydervægge og loft i portgennemgang, isolere gårdfacaden udvendigt, isolere etageadskillelsen mellem loft og øverste lejlighed, isolere vinduesbrystninger, samt isolere rør og ventiler for brugsvand og varme.

Hvis der etableres en ny lejlighed i loftrummet der opfylder moderne isoleringskrav og tillige etableres mekanisk ventilation med varmegenvinding med varmepumpe koblet til brugsvandet og solceller til driften, kan karakteren hæves til A.

Varmebehovet er i energimærket beregnet til 103 MWh/år (2012-04-01-2013-03-11 = 103,96 MWh) og kan med de foreslåede arbejder i energimærket forventes reduceret til en tredjedel (begge værdier er beregnet i Be15 ifht. et normalår).

Renoveringen gennemføres med størst muligt hensyn til bæredygtighed. Det der karakteriserer de fleste bygninger hvori energirenoveringer foregår er at de er bygget med lokale, langtidsholdbare og lavteknologiske byggematerialer i gennemtænkte konstruktionsopbygninger baseret på lang tids erfaring fra både bygherrer, rådgivere, udførende og  brugere.

De har holdt i mange år og er værd at bevare både byggeteknisk og æstetisk, hvor mange bygninger med langt mere komplicerede konstruktioner indført senere allerede har vist sig ikke at være af samme blivende kvalitet og med samme holdbarhed.

I CO2 regnskabet vejer det tungt at mange gamle byggematerialer er CO2 neutrale og genanvendelige, hvilket ikke i nær samme omfang kan siges om moderne komplicerede kompositmaterialer og sandwichkonstruktioner.

Konkret genanvendes den gamle tagkonstruktion og brædder fra pulterrumsvægge og undertag afrenses og genanvendes til nyt underlag og nye beklædninger.