Arbejdsmiljø mv.

Indenfor byggeriet er som i alle andre brancher en lang række regler og krav vedrørende arbejdsmiljø gældende. Du har som bygherre pligt til at både under projektering og udførelse at udpege en uddannet sikkerhedskoordinator til på dine vegne at varetage din rolle i sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Vi råder som uddannede sikkerhedskorordinatorer over den fornødne viden.

Arbejdstilsynet udsender til stadighed meddelelser, bekendtgørelser og cirkulærer.

Nedenfor er links til de mest relevante (ult. 2015)


Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 med senere ændringer og sammenskrivninger af bekendtgørelser nr. 721 af 22. juni 2006 og 1709 af 15. december 2010
Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 med senere ændringer og sammenskrivninger af bekendtgørelser nr. 116 af 5. februar 2013 og 444 af 24. april 2013
Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 med senere ændringer og sammenskrivning med bekendtgørelse 115 af 5. februar 2013
Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 775 af 17. september 1992
Bekendtgørelse om indretning af skurvogne og lignende

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer og sammenskrivninger af bekendtgørelserne nr. 670, 832, 727, 1420, 1527, 1095, 407 og 445
Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013
Bekendtgørelse om bygherrens pligter

At-vejledning A.1.9
Marts 2003
Faste arbejdssteders indretning

At-vejledning 2.4.2
Marts 2014
Fald fra højden ved arbejde på tage

At-vejledning F.3.3
Maj 2011
Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

At-vejledning 45.1
Juni 2015
Stilladsopstillerens ansvar

At-vejledning C.2.2
Juli 2005
Asbest