Erantisvej 3- 21 i Næstved

Ejendommen er opført fra 1950- 1953 på matr. nr. 124i af Næstved Markjorder og anvendes til beboelse med 111 lejligheder. Ejendommen er opført som en del af en større samlet bebyggelse, afgrænset af gaderne Erantisvej, Hvedevænget, Primulavej og Ejlersvej.

Ejendommen omfatter 4 blokke med 18 opgange og i alt 109 lejligheder. Alle blokke er opført i 3 etager samt kælder. Normaletager og loftetage anvendes til beboelseslejemål og erhvervslejemål. Lejlighederne varierer i størrelse, idet de mindste på 69 m² indeholder 2 værelser og 1 kammer og de største på 103 m² indeholder 2 værelser og 2 kamre. Alle lejligheder indeholder køkken og badeværelse i varierende udførelse og kvalitet.

Kælderen anvendes til pulterrum, varmecentral, vaskeri og (lagerrum for butik ?). Der er indlagt fjernvarme i ejendommen, som via varmecentralen forsyner lejlighedernes radiatoranlæg samt producerer varmt brugsvand.

Taget er et sadeltag med røde falstegl og tagpap på karnappernes fladtage og zink på skråtagskviste.

Gadefacaden er opført i blankt murværk i gule teglsten. Havefacaden er ligeledes i blank murværk i gule teglsten. Karnaptårnes gavle er i røde teglsten med karnap- og altanbrystninger i pladsstøbt beton.

Vi leverer bistand i forbindelse i forbindelse med ejeren almindelig vedligehold, løser konkrete byggetekniske problemer med f.eks. fugtskader og indeklimaproblemer og derudover leverer "sparring" til ejeren om muligheder for energirenoveringer med tilhørende beregninger af rentablitet.