EF Lehmannsvænge

Ejerforeningen EF Lehmannsvænge består af 174 lejligheder og er beliggende på adressen Lyshøjgårdsvej 85- 103, 2500  Valby. 

Ejendommen er opført i 1959 i stilarten modernisme som 3 fritliggende blokke benævnt A, B & C. Blokkene A & B er opført med hovedretning øst-vest opført langs Lyshøjgårdsvej. Blok C er opført vinkelret herpå i hovedretningen nord-syd. 

Bygningerne er opført på støbte fundamenter i murværk i røde teglsten med lette facadepartier der er pudsede og malede. I facadepartier er monteret forskellige typer vinduer og franske altandørspartier.

Blok A er i gavle sammenbygget med naboer af samme højde. Blok B er sammenbygget i gavlen mod øst men vestgavlen er fritliggende. Blok C er med fritstående blokke både mod nord og syd.

I ejendommen ønskes etableret altaner i de to blokke hvor ingen er og derudover skal hele brugsvandsinstallationen udskiftes.