AB Jagtvej 207 m.fl.

Renovering af ejendom og 4 taglejligheder i ejendom beliggende på Jagtvej 207- 209, Madsnedøgade 1 samt Drejøgade 2, 2100 København Ø.

På baggrund af gennemført syn & skønssag er længerevarende konflikt med udførende totalentreprenør afsluttet og økonomien til at udbedre mangler tilvejebragt. Det er ved generalforsamling i oktober 2011 besluttet at igangsætte arbejder med hhv. udbedring af mangler i tagboliger, renovering af facade og vinduer samt klimasikring af kælder.

Arbejderne har været udbudt i licitation og resultatet lå ca. 1,5 % under det budgetterede, så arbejderne kunne straks sættes i gang. Arbejderne  er afsluttet sidst på sommeren 2012 og der har netop været afholdt 1 års eftersyn. 

Bygherren har indtil nu været tilfreds med det udførte og har givet os byggerating A. Vi har netop modtaget den eksterne evaluering udført af Byggeriets Evalueringscenter som du kan læse hér