Dokumenter vedr. Emborg-Form´s forsikringsforhold mv.

Her kan du se og læse policen for tegnestuens arkitektansvarsforsikring som tegnet i Tryg Forsikring A/S.

Her kan du læse vilkårene gældende for tegnestuens arkitektansvarsforsikring, der udover den fagspecifikke arkitektansvarsforsikring også omfatter den almindelige erhvervansvarsforsikring.

Emborg-Form's standard forretningsbetingelser kan læses hér.

Ved prækvalifikationer mv. stilles krav om dokumentation af at tegnestuen:

- ikke er under konkurs
- ikke er begæret konkurs
- ikke er dømt for strafbare forhold
- har opfyldt sine forpligtelser vedr. betaling af alle sociale bidrag
- har opfyldt sine forpligtelser mht. betaling af skatter og afgifter

Som dokumentation udstedes serviceattest iht. rådsdirektiv 97/52/ef, som du kan læse hér