Farverland 4, 2600 Glostrup

Farverland 4, 2600  Glostrup er beliggende i Hersted Industripark (HIP), et område i  kraftig udvikling som beskrives således i Kommuneplanen:
“Hersted Industripark er et udviklingsområde, der får særlig fokus i planperioden. En ny  udviklingsstrategi, en aktiv indsats for grønne erhverv og en letbane, der i 2020 stopper i Hersted Industripark, giver helt nye muligheder for at styrke og forny erhvervsområdet”.

“Fremtidens Hersted Industripark skabes i et samarbejde mellem kommune, virksomheder og grundejere. Nye samarbejder og netværk skal være med til at bringe nye erhverv ind i Hersted Industripark. Visionen er at tiltrække nye, innovative virksomheder inden for grøn teknologi og at udvikle nye grønne løsninger sammen med eksisterende virksomheder i området”.

“Albertslund Kommune og Realdania gennemførte i 2012 - 2013 en arkitektkonkurrence om en udviklingsstrategi for Hersted Industripark. Resultatet er en langsigtet og robust strategi for en fysisk omdannelse kombineret med et erhvervsmæssigt træk med fokus på klyngedannelser omkring grøn innovation”.

Arbejdet i Farverland 4 omfatter ændringer i indretning og opdeling af erhvervslokaler tilpasset de nye lejeres behov, således at hele ejendommen igen kan udnyttes.