Borgerbo

Borgerbo karréen er opført i 1914 i 6 etager, 5 fulde etager samt 1 manzardetage. Der er tagetage indrettet til depotrum samt fuld kælder under karreen. Ejendommen omfatter 13 opgange med ca. 150 lejligheder i alt.

Karreen er omgivet af bebyggelser fra samme tidsrum og i samme højde. Konstruktionerne er traditionelle. Ydervægge er murede og pudsede, træbjælkelag og manzardtag.

Den støttede byfornyelse i 2005 har omfattet hovedpunkterne: Renovering af flade tagpapdækkede tage, ompudsning af samtlige gård- og gadefacader, mindre omfang af tilmuringer i facader samt diverse arbejder ved kælderydervægge. Byfornyelsen er gjort afhængig af at bygningsejeren samtidig har udført en egenfinansieret renovering af facadepartier.

Vores arbejde omfatter løbende vedligehold, bistand med konkrete problemer samt sparring med ejeren om mulige fremtidige arbejder med klimasikring og energiforbedring.