Københavns Erhvervsakademi, Prinsesse Charlottes Gade 38

Københavns Erhvervsakademi forestår uddannelsen af bl.a. bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og låndmålerteknikere samt produktionsteknologer.
Skolen har til huse i gamle bygninger beliggende i Stevnsgade 17 samt Prs. Charlottes Gade 38.
Fra 2007 og fremefter er der etableret nye toiletkerner samt mekanisk ventilation iht. kravene i bygningsreglementet flere steder i bygningskomplekset.