EF Matthæusgade - Oehlenschlægergade


I 2003 er ejendommen sat gennemgribende i stand. Arbejdet har omfattet facader, vinduer, hoved- og bagtrapper.

Facader og vinduer var senest behandlet først i 80´erne og bar præg af det manglende vedligehold.
Facader mod både gård og gade blev afrenset. Underfacadens kvaderpuds blev genoprettet og alle flader efterfølgende overfladebehandlet.

Gade- og bagtrappedøre samt stuevinduer mod gade er udskiftet ligesom alle døre til lejligheder er det.

Trapperne er efter totalafrensning af alle flader genbehandlet i lyse farver med ny linoleumsbelægning samt nye belysninger af høj kvalitet