AB Kjøgegaarden

AB Kjøgegaarden er en stor andelsboligforening i Valby med et næsten 2.000 m² stort gårdrum med en ældre indretning og nogen slidte overflader.
Tegnestuen har udført et illustreret skitseprojekt med tilhørende overslagsbudget for foreningens videre overvejelser og planlægning af økonomien de næste år.

Gårdrummet er så stort, at der er plads til et “større element”. Hovedgrebet er et stort espalier der ændrer dybde (og måske højde) og kan være både åben og lukket. Båse kan spænde over et enkelt eller flere fag.
Åbning i båse kan vende mod gård eller bygning (sol for ophold – skygge for f.eks. overdækket ”barnevognsly” eller cykelparkering)
Grønning i midten møbleres og kan anvendes i sammenhæng med båsene til grillplads, petanque eller boldspil

Arbejder for at imødekomme krav og ønsker om indretning til glæde ved daglig brug med stille ophold hvor der er sol og lys – aktivitet og leg for de større, hvor der er skygge f.eks. etableres en “lege Ø” på og omkring varmecentralenArbejder for at imødekomme krav og ønsker om indretning til glæde ved daglig brug
Belægninger: Etablering af flere belægningstyper, forskelle, overgange og detaljer
Anlæg: Gartnerarbejder bede og planter med idé og tema
Aptering: Legeredskaber og legehus
Aptering: Indretning af gårdrum med espalier o.lign.
El-installation: Kvalitet og sammenhæng i belysninger og kvalitet
Stille ophold hvor der er sol og lys – aktivitet og leg for de større, hvor der er skygge
Lege ”Ø” på og omkring varmecentralen
Espalier ændrer dybde (og måske højde) og kan være både åben og lukket.
Båse kan spænde over et enkelt eller flere fag
Åbning i båse kan vende mod gård eller bygning (sol for ophold – skygge for f.eks. overdækket ”barnevognsly” eller cykelparkering)
Grønning i midten møbleres og kan anvendes i sammenhæng med båsene til grillplads, petanque eller boldspil