Varmeforbrug og energiforbedring

Varmelære - et par nøgleord: Bygningskonstruktioner, isoleringsevne og energiforbrug, kuldebroer, trækgener, efterisolering, termografi, varmepumper, solceller, vedvarende energi, vindmøller, energiregnskab og -forbedringer.

Mellem 30- 40 % af Danmarks energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger. Der er derfor et stort behov for at kunne gøre vores bygninger mindre energiforbrugende. Omstilling af produktionen og forsyningen af energi til vores bygninger er i fuld gang. Målet er at det danske energiforbrug i bygninger skal være CO2-neutral i 2035, altså om 20 år. Det rejser nogle centrale spørgsmål og giver energi- og byggesektoren en række udfordringer, som skal besvares og løses gennem klima- og energipolitikken og markedets tilpasninger hertil - i form af udvikling tekniske løsninger og tilvejebringelse af vedvarende energikilder, som kan spille sammen både centralt og decentralt.

For at opnå det fælles mål om at være CO2 neutral i 2035 skal den eksisterende bygningsmasse bidrage med en ca. 70 % reduktion i energiforbruget.

Der et enormt spild af energi ved dårligt isolerede og utætte konstruktioner og vinduer, samt energiforbrugende installationer og udstyr, men også ved udluftning og utilsigtede utætheder (infiltration) hvor etablering af mekanisk ventilation med varmegenindvinding skal øges.

Ikke alle bygninger egner sig som den på billedet ovenfor viste til udvendig eftersisolering og der er risiko for gøre stor skade på bygningen ved at udføre efterisolering forkert, idet både bygningens arkitektur, men også fugt- og varmebalance ændres betydeligt. Ved ændring af fugtforholdene kan der opstå kondens i konstruktionerne med skimmel, råd- og svampeskader til følge.

Det er derfor vigtigt at have den fornødne bygningsfysiske indsigt for ikke alene at kunne foreslå standardløsninger, men også at kunne tilpasse disse det konkrete byggeri og dokumentere effekten af det foreslåede med beregninger af fugt- og varmeforhold. Hos Emborg-Form har vi den fornødne viden til at kunne regne på effekterne i både én, to og tre dimensioner med programmer som HEAT, WUFI og B-Sim.